25 Οκτωβρίου 2011

Ασκήσεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης με το 0,1 το 0,01 το 0,001 κτλ

Και κάποιες ασκήσεις  πολλαπλασιασμού και τις διαιρέσης με το 0,1 - 0,01 -  0,001 κτλ  
https://docs.google.com/document/d/1lkkIorrV_ja1XzxqUCnr2_6cONZFW5sKOmJBJvV33NU/edit?hl=el

Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση με το 10, το 100, το 1.000 κτλ

Μερικές γρήγορες ασκησούλες για να εξασκηθούν τα παιδιά στους νοερούς υπολογισμούς με το 10,  το 100, το 1.000 κτλ
https://docs.google.com/document/d/1rL9kSAs5PEiK1Ov_v7Cl5AnG6vyFV1cn9hC4XbqL_ME/edit?hl=el

17 Οκτωβρίου 2011

"Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδς" Γεωγραφία Ε' τάξης

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν λίγα θεωρητικά στοιχεία για το αντίστοιχο μάθημα : https://docs.google.com/document/d/15EYBv-TiMLgT3CaXLlRi3y_EiKAZFNzBNmgXicJt-WA/edit?hl=el

5 Οκτωβρίου 2011

Δεκαδικοί Αριθμοί Ασκήσεις

Ασκήσεις πάνω σε βασικά σημεία της θεωρίας των δεκαδικών αριθμών .
https://docs.google.com/document/d/11EgvY1i2cycyBCRGkZ_ZHd83LlHkegnJQ2FGVD1FMls/edit?hl=el