19 Δεκεμβρίου 2011

Ασκήσεις στα κλάσματα

Εύκολα προβληματάκια και ασκήσεις για να εμπεδώσουν τα παιδιά στη δημιουργία κλασματικών μονάδων και όχι μόνο
https://docs.google.com/document/d/1vwc_o7x9s3ALylqJMlNyNxkdMD7IqvYqqwJpaWtd_DY/edit?hl=el